Bağımsız Milliyetçi, Ülkücü, Türkçü Site
20 Ocak 2018
Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.
Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ
Ana Sayfa     İletişim       Biz Kimiz?       Site Yazarlığı       Etkinlikler       Tarihte Bugün    
MİLLÎ AKADEMİ
Prof. Dr.
Ramazan Özey

Kültürel Yozlaşma ve Kültürsüzleşme
AYDINLAR OCAĞI
Prof. Dr. Ahmet Çolak
TÜRKE DÜŞMANLIKLARININ SOSYO-PSİKOLOJİK ANALİZİ
MİLLÎ MÜNEVVER
Behiç Çelik
Türk Dünyası ve Yerel Yönetimler
İLİM PENCERESİ
Prof. Dr. Acar Sevim
Yeni üniversite öğrencilerinin durumu
AYDINLAR OCAĞI

Aydınlar Ocakları Genel Başkan Yardımcısı
drahmetcolak@hotmail.com

Kendisini TÜRK hissetmeyenler, TÜRK Milletine karşı daima bir kıskançlık beslemekte, buna dayanarak da saptırma gayretlerine girmektedirler.

TÜRKE DÜŞMANLIKLARININ SOSYO-PSİKOLOJİK ANALİZİ

KENDİNİ TÜRK HİSSETMEYENLERİN TÜRKE DÜŞMANLIKLARININ SOSYO-PSİKOLOJİK ANALİZİ

 

Prof. Dr. Ahmet Çolak, Aydınlar Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul.

 

1- HASET

 TÜRK MÜSÜN/ MÜSLÜMAN MISIN/ SORUSUNUN ANLAMI

Kendisini TÜRK hissetmeyenler, TÜRK Milletine karşı daima bir kıskançlık beslemekte, buna dayanarak da saptırma gayretlerine girmektedirler.

NEDEN TÜRKE DÜŞMANLIK ve HASET DUYULMAKTADIR?

Neden TÜRK Milleti kıskanılmaktadır?

Kendisini TÜRK hissetmemekle birlikte Müslüman olan kavimlerin TÜRK’E kıskançlığı tarihin her döneminde var olmuştur.

Şöyleki İslam tarihi 1400 yıldır, bu 1400 yılın en az bin yılında İslam’ın liderliği ve bayraktarlığını

TÜRKLER ve TÜRK Milleti yapmıştır.

Diğer Müslüman kavimler, TÜRK Milletinin kurup yönettiği İslam devletlerinde yaşamıştır.

Bu şekilde yaşamaları kendilerinde ciddi bir HASET doğurmuştur.

TÜRK Milletinin güçlü olduğu zamanlarda bu hasetlerini gizlemişler, zayıfladığını düşündüğü anlarda hasetlerini ön plana çıkarmışlardır.

Siyasal İslam’ın yıllar içerisinde geliştirdiği teorilerde söz konusu hasetİSLAM” ve “İslamı yaşama” adı altında kamufle edilmeye çalışılmıştır.

Bunun için DİN VE MİLLİYET özellikle birbirine karıştırılmış,

Milliyet görmezden gelinerek DİN içerisinde, dinin adı kullanılarak eritilmek istenmiştir.

Siyasal İslamcıların TÜRK müsün?

Müslüman mısın?

Sorularının temelinde baskılanmış

Bu haset vardır.

Bir Alman’a, "Alman mısın? Hıristiyan mısın?"

Veya bir Fransız’a "Fransız mısın? Yoksa Hıristiyan mısın?"

Diye sorsanız, "Bu adam kafayı yemiş, din ile milliyeti birbirine karıştırıyor" diye sizi polise şikâyet eder.

Maalesef aynı soru ülkemizde halen sorulmaktadır.

Müslüman Gürcülerin yaşadığı Batum’da Acaristan Özerk Bölgesinin,

 Hıristiyan Gürcistan’a mı yoksa Müslüman Türkiye’ye mi bağlanmasıyla ilgili 1921 Halk Oylamasında,

Müslüman Gürcülerin liderinin söylediği sözler hasetle ilgili ibretlik bir tarihi vesikadır.

Mehmet Emin Abaşidze isimli Gürcü lider şöyle der;

Bizi hep Türkler mi yönetecek. Biz Gürcü’yüz.

 Müslüman Türkiye’ye değil, bizim gibi Gürcü olan Hıristiyan Gürcistan’a katılmalıyız”.

Bu yıllarda Osmanlı Halifesi yaşıyordu.

Mehmet Emin Abaşidze bu doğrultuda propaganda yapar ve sonunda Misakı Milli sınırları içindeki Batum’u kaybederiz.

Hıristiyan-Ateist Gürcü olan Stalin, kendisinin ödülünü birkaç yıl sonra kurşuna dizerek verir.

 

2-KOMPLEKS

Uzun süre haset çeken insanlar, zihinsel dünyalarında KOMPLEKSİ yaşarlar,

Kompleks patolojik bir durumdur. İnsan zihnini kemirir durur.

O nedenle komplekslerden kurtulmak için dikkatler başka yöne yöneltilir.

Hangi milletten olduğumuz önemli değil;

Sadece Müslüman'ız bu bize yeter, derler.

Oysa dünyada farklı coğrafyalarda Filistinli Müslüman kardeşi,

Somalili Müslüman kardeşi,

Myanmarlı Müslüman kardeşi,

Bosnalı Müslüman kardeşi olanların,

TÜRK Müslüman kardeşi nedense yoktur(!).

İşte kompleksin, insanları gerçeklerden koparması hali budur.

 

3- KİN

Uzun süre komplekse giren insanlar,  düşünce dünyalarında kinlenirler.

Kinlenenler ellerinde yetki yoksa içine kapanır ve görmezden gelmeye sığınırlar veya yok saymaya devam ederler.

Beş bin yıllık Türk Tarihini ve Türklerin kurduğu, sayıları onlarla ifade edilen Türk Devletlerini yok sayarak,

"TÜRK Milleti ve TÜRK yoktur" derler.

Ellerinde yetki varsa dördüncü aşamaya kötüleme ve aşağılamaya yönelirler.

 

4 –KÖTÜLEME VE AŞAĞILAMA

Kıskandığı, haset duyduğu millete karşı aşağılayıcı üsluba yönelirler.

Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına alırlar, TC ifadesini kaldırırlar.

 

5- SON AŞAMA İNTİKAM

Türk Milletinden intikam almaya giden her şeyi desteklerler.

Türk Milletini ve Devletini yıkmak için ellerinden ne gelirse yapmaya çalışırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Yazarlarımız, yazılarına ait her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmişlerdir.

GÜNCEL OLAYLAR

Ramazan Durmuş
Çanakkale’de imanın ve aldananların hikayesi

ORTAK AKIL

Tevhit Gülseven
Siyaset Yapmak ve MHP!

KİTAP-KÜLTÜR

Alp Tümen Arslan
FIRAT TANRIDAĞI’NDA

YENİ UFUKLAR

Halis Demiray
MHP’NİN HALLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

KÜRESEL BAKIŞ

Dr. Muhsin İdikut Kadıoğlu
İlk ve Büyük Bir Turancı: Ali Bey Hüseyinzâde Turan

BUDAPEŞTE'DEN

Osman Şahbaz
Macaristan ve Türkiye Aynı Hedefe Koşuyor

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ

Şenay Bayır
Nazenin bahçelerde dolaşmak… Nereye kadar?
Copyright © 1998 - 2018 | Bağımsız Milliyetçi, Ülkücü, Türkçü Site
ulkucusite@gmail.com